บริการซุ้มอาหาร

อีก 1 บริการจาก “จ่าจู แคทเทอริ่ง” สำหรับลูกค้าที่ต้องการจัดงานในรูปแบบอื่น หรือ จะจัดควบคู่ไปกับบริการบุฟเฟต์ก็ยังได้

ซึ่งรายการอาหารส่วนใหญ่จะเป็นอาหารจานเดียวที่ทานง่ายและสะดวก** สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ โทรศัพท์ **

081-686-9193 , 090-901-1944

Facebook :      Line : @jarju (อย่าลืมใส่ @ นะครับ)

 ***** อัตรานี้ยังไม่รวม ค่าเดินทาง และ ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% *****


อุปกรณ์ที่เตรียมให้

  • จาน หรือ ชาม ชนิดใช้แล้วทิ้ง (พลาสติก หรือ กระดาษ หากต้องการพาชนะชนิดอื่น เช่น ชานอ้อย โปรดแจ้งให้เราทราบเพื่อประเมินราคา)
  • ช้อนส้อม ตะเกียบ ชนิดใช้แล้วทิ้ง