บริการเสริม

เต็นท์สีขาวขนาด 3 x 3 เมตร หลังละ 600 บาท

S__4554784

พัดลมไอน้ำ ตัวละ 1,500 บาท

S__4554775

โต๊ะ เก้าอี้ 8 ตัว พร้อมผ้าปูโต๊ะ และ ผ้าคลุมเก้าอี้ ชุดละ 250 บาท

โต๊ะ เก้าอี้ 8 ตัว พร้อมผ้าปูโต๊ะ ผ้าคลุมเก้าอี้ และ โบว์สีทอง ชุดละ 350 บาท